โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

11 พฤษภาคม 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็ง ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

4 เมษายน 2565

      ในวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็ง ระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับการความอนุเคราะห์ความรู้จากว่าที่ร้อยตรีวิบูลย์ ชมละม้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและนางสาวปัทมา วิญญกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ส ...

การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีการศึกษา 2565

4 เมษายน 2565

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพีรฉัตร น้อยเคียง กล่าวต้อนรับครูบรรจุใหม่ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมกับปฐมนิเทศ และได้มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานในฝ่ายงานต่างๆ

ส่งครูย้าย ประจำปีการศึกษา 2564

4 เมษายน 2565

จงไปดี  มีสุข  สนุกสนาน ทำการงาน  รุ่งโรจน์  โสตถิผล ได้มีเป็น  เช่นหวังไว้  ในกมล ประสบผล  ภิญโญสุข  ทุกทิวา

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน

27 มีนาคม 2565

การฉีดวัคซีนชนิด mRNA ยี่ห้อไฟเซอร์ ให้แก่นักเรียนที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับชั้น  ป.4-6 จำนวน 286 คน

 
Online:  2
Visits:  228,944
Today:  115
PageView/Month:  9,905